StandWithUs הינו ארגון בינלאומי ללא מטרת רווח העוסק בדיפלומטיה ציבורית ומטרתו לקדם חינוך אודות מדינת ישראל בעולם. הארגון הוקם בשלהי האינתיפאדה השנייה, כמענה לסיקור התקשורתי המוטה כלפי ישראל בתקשורת האמריקאית ומהעדר קולות פרו-ישראליים בקמפוסים ברחבי ארה”ב. מטרת הארגון היא להציג את ישראל בצורה אמיתית, מהימנה, הוגנת ובגובה העיניים ברחבי הקמפוסים, בתקשורת, ובקהילות שונות.

כארגון בינלאומי שמטרתו לחנך אנשים על ישראל ועל האופן שבו ניתן להתמודד עם מידע שקרי המופץ ברחבי העולם בנוגע למתרחש במזרח התיכון, אנו  פועלים בעזרת עלוני מידע, דוברים, מרצים, תוכניות הכשרה והעשרה מגוונות, כנסים בינלאומיים ומשלחות לישראל. מארגון אקטיביזם סטודנטיאלי, צמח הארגון לכדי 16 משרדים, עשרות עובדים, ואלפי פעילים בארה”ב, אנגליה, צרפת, אוסטרליה, קנדה, סין, וכמובן בישראל שם נמצא משרד הדגל של הארגון

בין פעילות המשרד הישראלי ניתן למצוא הכשרות הסברה לסטודנטים בינלאומיים השוהים בישראל, לשליחי הסוכנות היהודית, לסטודנטים היוצאים ללימודים בחו”ל, לדיילי וטייסי אל-על, לתכנית “שגרירים צעירים”, חברות הייטק, משלחות, ולכל מסגרת בה יש ממש עם גורמים מחו”ל על מנת שיוכלו לייצג את ישראל בצורה הטובה ביותר

Fellowship-חזון ומטרות תכנית ה

.בארץ StandWithUs הינה תכנית הדגל של ארגון Fellowship-תכנית ה

מטרת התכנית הינה להכשיר בכל שנה כ-150 סטודנטים מובילים לדיפלומטיה ציבורית ועשייה אקטיבית למען שיפור תדמית ישראל בעולם.

?דיפלומטיה ציבורית- מה זה

הדיפלומטיה הציבורית עוסקת בהשפעה של דעת קהל על מדיניות חוץ של גופים ומדינות, וכוללת בתוכה ממדים אשר הינם מעבר לדיפלומטיה ה’ישנה’ והמסורתית. הנחת המוצא היא שדעת הקהל היום מושפעת יותר ויותר מיחסים בין-אישיים, מאינטראקציה אישית, מחינוך, מאקטיביזם חברתי, מפעילות במדיה חדשה ופחות ע”י דיפלומטים ועיתונות כתובה כפי שהיה בעבר

התכנית מעניקה ידע רלוונטי וכלים מקצועיים להתמודד עם אתגר הדיפלומטיה הציבורית. הסטודנטים המובילים של היום הינם שגרירי ישראל של המחר בעולם העסקי, הציבורי, הטכנולוגי והמגזר השלישי. אלו הם שרי הממשלה, עורכי הדין, אנשי העסקים, הרופאים והפעילים החברתיים של המחר. על כן, בוגרי התכנית יוצאים מהתכנית עם הכלים והמוטיבציה לייצג את מדינת ישראל בצורה הטובה ביותר, כפי שהם רואים לנכון. התכנית א-פוליטית ומעודדת כל אדם לייצג את המדינה לפי החוויה האישית שלו וכראות עיניו

לוקחים יוזמה- משנים מציאות

התכנית מעודדת יזמות ומנהיגות סטודנטיאלית בעזרת הפרויקטים השנתיים הייחודיים לתכנית. הם מאפשרים למשתתפי התכנית לא רק להעשיר את הידע שלהם אלא גם להביא לשיפור אמיתי בתדמית ישראל בעולם ולרכוש ניסיון מעשי ביזמות וחדשנות