במהלך חופשת הסמסטר משתתפי התכנית יוצאים לסיור אסטרטגי שאורכו יום, בנקודות הבוערות ביותר בסכסוך הערבי ישראלי. אין טוב ממראה עיניים והדרכה של מומחים בעלי שם בכדי להכיר את הסוגיות הנדונות במהלך המפגשים העיוניים. בשנים האחרונות הסיורים התמקדו במזרח ירושלים,יהודה ושומרון ורצועת עזה.

הסיור במזרח ירושלים התמקד בשנים האחרונות ב4 נקודות מרכזיות: גבולות, שטחים, ירושלים ופליטים, כאשר החלק החלק הראשון עסק בירושלים, בהסדרי גבולות והמשמעויות שלהן (מחסומים, גדר הביטחון, שליטה במקומות הקדושים) והחלק השני עסק בשמיעת הנרטיבים השונים בכל הנוגע למפעל ההתנחלויות / ההתיישבות והפליטים (שיחה עם דובר פלסטיני, בחינה של ההיסטוריה ותנאי השטח ושיחה עם המתיישבים באזור).

הסיור בעוטף עזה התווסף בשנים האחרונות מתוך הרצון לאפשר לבוגרי התוכנית לספר את סיפור האזור, סיפור התושבים, והסיפור שלהם. הסיור מתמקד בשלוש סוגיות עיקריות – ביטחון, כלכלה ורווחה. סוגיות אלו מוצגות משני הצדדים בעזרת מראה עיניים וסיפורים אישיים.

סיורים אלו כל שנה מהווים חלק משמעותי בתכנית, שכן החוויה היא דרך העיניים ודרך הרגליים.