העבודה על הפרוייקט מושקת במהלך ה-Retreat השנתי של התוכנית, סמינר בן יומיים המעניק לסטודנטים כלים עסקיים לניהול פרויקטים, הצבת יעדים ובניית מדדים להשגתם, גיוס כספים, עבודה מול תקשורת ושת”פ עם ארגונים אחרים.

במהלך היום הראשון, הסטודנטים עוברים תכנים וסדנאות בהם הם לומדים על הרמת פרויקט ועבודת צוות. בסופו של היום הראשון ובמהלך היום השני הסטודנטים עובדים מעשית על תוצרים אשר ישמשו לבניית הפרויקט.

בסוף הריטריט כל קמפוס מציג את הפרויקט שלו מול כלל הפלושיפ והנהלת הארגון ומקבל פידבק להמשך.