התכנית גאה לפעול בשישה מוסדות לימוד ברחבי הארץ: אוניברסיטת חיפה והטכניון, אוניברסיטת תל אביב, המרכז הבינתחומי בהרצליה, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת בן גוריון בנגב

סטודונטים מכל המוסדות האקדמיים המוכרים בארץ מוזמנים להגיש מועמדות לתכנית, אשר פתוחה בפני סטודנטים מכל סוגי התארים ומכל תחומי הלימוד